Iskolaelőkészítő

Iskolaelőkészítő foglalkozásaink

 

 

Számok világa

Játékos matematika tevékenység.
A saját készítésű játékok extra motivációt jelentenek a gyerekeknek. Lelkesen, tapasztalatokon keresztül, játékos formában fejlődnek a képességeik, a számok felismerése, bontása, különböző műveletek elvégzése, a mennyiségek megkülönböztetése. Megjelenik az irányok gyakorlása, a síkbeli és térbeli formák felismerése, a logikai készséget fejlesztő feladványok.

Reggeli agytorna
Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás.
A játékok során a gyermeknek követnie kell a pedagógustól kapott feladatokat (pl.: rajzolj két vonalat, a felsőn legyen három kör, a második kör legyen kék, stb.). A feladatok gyorsan követik egymást, erős koncentrációt igényelnek. Ez a típusú játék kiemelkedő mértékben formálja a gyermek stresszre adott reakcióit, megmutatja, hogyan képes megbirkózni a rá nehezedő nyomással.

Ceruzamester
Írás elsajátításához szükséges képességek fejlesztése.
A tevékenység során a gyermekek számos íráselőkészítő feladatlapot készítenek el, lépésről lépésre megtanulják a helyes testtarást és ceruzafogást, valamint a megfelelő nyomaték kialakítását. Nagy hangsúly kerül a papíron való tájékozódásra, begyakorolják a gyermekek a balról-jobbra, fentről-le irányokat. Megtanulnak odafigyelni a lapjuk, füzetük állapotára.

 

 

Betűk birodalma
A gyermekek játékos formában ismerkednek a betűk felismerésével, a szótagolással, a hangokra bontással. A játékok magukba foglalják az aktív és passzív szókincs bővítését, az ellentétpárok megismerését, a relációszókincs kialakítását. A játékok során nagy hangsúlyt fektetünk a beszédstílus, hangerő, hanglejtés, megfelelő hangképzés kialakítására.

 Figyelő

A tevékenységhez kapcsolódó játékok kiemelkedő mértékben fejlesztik a gyermekek megfigyelőképességét. Megjelennek a soralkotások, az azonosságok-különbözőségek keresése, a hibakeresés. A játékok során sok tapasztalatot szereznek a gyermekek a rész-egész viszonyáról, kiegészítenek, megfigyelik és kiválasztják a megfelelő formákat, ábrákat. A tevékenység során a gyermekek figyelme lépésről lépésre fejlődik, egyre hatékonyabban képesek a saját feladataikra koncentrálni.

Erős kezek
A tevékenység során a gyermekek kézügyessége fejlődik. Olyan formában kell használniuk kezeiket, melyek eltérnek a mindennapoktól. A feladatok tartalmaznak hajtogatást, papírtépést, szemezgetést, fonást, nyírást, sodrást, tapogatást, csavarást, kötést, csipeszelést. A tevékenység célja maga a manipuláció, például a cipőkötés megtanulása, a gombolás és a fonás technikájának elsajátítása.

Kreatív Kuckó – Csináld magad!
Alkotó, kreatív tevékenységek.
A gyermekek mindkét tevékenység keretében szabadon, a saját fantáziájuk szerint alkothatnak. A Kreatív Kuckó változatos eszközöket kínál a szabad alkotásra, a Csináld magad! valamilyen keretbe szabja az alkotásokat. (pl: előre elkezdett rajz folytatása, adott színeslapok felhasználása, stb.) A tevékenységek célja a gyermekek gondolkodási folyamatainak, valamint kreativitásának fejlesztése.

Tanulószoba
Kettő az egyben tevékenység. A gyermekek egyéni képességeinek fejlesztésén túl a pedagógusok olyan szervezési formát választanak, melyek fejlesztik a gyermekek együttműködését. A tevékenységek során leggyakrabban valamilyen feladatlapot oldanak meg a gyermekek, akár közösen, akár egyénileg.

LOGICO
Ez egy különleges készségfejlesztő tanulójáték, kifejezetten az 5-8 éves gyermekek számára. A különböző kártyagyűjtemények más-más képességet fejlesztenek. A játékos fejtörők között megjelenik a betűk, számok világa, a formafelismerés, az összehasonlítás, a különböző logikus gondolkodást, megfigyelőkészséget fejlesztő feladatok.

Fejlesztő foglalkozások a Tengerszem oviban