Nevelési program

Nevelési program - alapelvünk

Tengerszem magánóvoda nevelési program - A nevelési program alapelve, hogy biztonságban, szeretetben, a mozgásfejlesztés sokféle módszerének alkalmazásával felszabadult, vidám, kiegyensúlyozott gyerekeket neveljünk. A gyermek mozgása és játéka fejlődésének alapja. Az óvodapedagógus szeretetteljes, befogadó bánásmóddal, sokféle tapasztalási lehetőséggel gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Olyan életmódszervezést biztosítunk az óvodáskorú gyermekeknek, amely természetes és derűssé, ésszerűvé teszi az egész napos óvodai együttlétet.

tengerszem-ovoda-tekonos-csoport

A nevelési program kiemelt feladatai

  • mozgáskultúra megalapozása
  • idegennyelvi nevelés
  • tehetséggondozás és felzárkóztatás, iskola előkészítés
  • egészséges életmód kialakítása
  • emocionális nevelés és szocializáció biztosítása
  • anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
  • környezettudatosság


Mozgás

A 3-7 éves óvodás egyik legtermészetesebb megnyilvánulása a játék mellett a mozgás, ami az óvodai nevelés folyamatában a gyermek egészséges testi-, mozgás-, és személyiségfejlesztését szolgálja. A rendszeres mozgástevékenység kedvezően befolyásolja az egész szervezet növekedését és fontos szerepet játszik az egészség megóvásában. A mozgás hatással van a gyermekek egész életére, növekedésére, pszichikus tulajdonságaira.

Mindezek figyelembe vételével alakítottuk ki sport -és mozgásközpontú óvodánkat, amelynek lényege, hogy minden kisóvodásunk napi rutinjába beépítettünk valamilyen mozgástevékenységet. Legyen szó fociról, kosárlabdáról, táncról, úszásról, korcsolyáról, vagy mozgásfejlesztő tornáról, természetesen mindet a gyermekeknek megfelelően, fejlesztő óvodapedagógusainkkal, játékos formában alakítottuk ki.

tengerszem-ovoda-rakocska-csoport

Az összetett nevelési program részeként óvodapedagógus feladata, hogy a napirend keretei között elegendő időt biztosítson a gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzésére. A test tisztán tartásán belül értjük a bőr, a fogak, a szájüreg, a haj, az érzékszervek, a körmök ápolását, és a ruházat higiéniáját. Mindezek mellett a gyerekek közvetlen környezetének tisztán tartására is komoly figyelmet fordítunk. A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújt. Fokozatosan kialakítja az önállóságot.

tengerszem-ovi-foka-csoport

Öltözködés

Az óvodai öltözet kényelmes ruha, időjárásnak megfelelő udvari viselet, biztonságos cipő és tornafelszerelés. Az öltözködés során alakítjuk a gyermekek ízlését, önállóságát. A nevelési program fontos eleme, hogy megtanítjuk az öltözködés helyes sorrendjét, és szoktatjuk a gyermekeket a ruházatuk és az öltöző rendben tartására. A váltóruha biztosítása a szülők feladata, amiről a "BEIRATKOZÁSRÓL" menüpontban részletesen olvashatnak.

Levegőzés

Az évszaknak, időjárásnak és a fényviszonyoknak megfelelően igyekszünk minél több időt a szabad levegőn tölteni. Udvarunkon biztosítjuk a napos és az árnyékos helyeket, különböző talajfelületeket és eszközöket a nagymozgásos játékokhoz. A szabadban szervezett mozgásos tevékenységekkel is biztosítjuk a gyerekek légzőszervi fejlődését.

Táplálkozás

A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az óvoda biztosítja a napi négyszeri étkezést, sok biogyümölcs, biozöldség és kevés "haszontalan" szénhidrát bevitellel. Fontos feladatunk a gyermekek napközbeni folyadékpótlását biztosítani. Étkezések alkalmával és a nap folyamán pohárból, vizet isznak a gyerekek.

Ünnepek

Óvodai életünk egészét átszövik a hagyományok és az ünnepek, amik kiemelkedő alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. Az ünnepek zömét a család bevonásával tartjuk, kisebb előadások, kézműves délutánok, közös ünneplés keretében.

tengerszem-ovi-halacska-csoport

Születésnapok

A születésnap megünneplése minden kisgyermek számára fontos esemény. A csoportban játékkal, dallal, kis versikével köszöntjük az ünnepeltet, és ezen a különleges napon saját készítésű ajándékkal is kedveskedünk neki. Cserébe megvendégelheti társait.

 

További információ pedagógiai programunkról

Részletesebb pedagógiai programot és tájékoztatást a letölthető pedagógiai programunkban vagy házirendünkben olvashatnak, amelyeket szívből ajánlunk figyelmükbe!

Fenntartói azonosító: 39012376
OM azonosító: 203320

Napirend táblázat