Pedagógusok

Renáta

Diplomás óvónő

Renáta

Rólam

Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító – és Óvó képző karán, kisgyermeknevelés specializáción végeztem.  Öt évig egy Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Óvodában dolgoztam, ahol lehetőségem volt magyar és angol nyelven is fejleszteni a gyermeket. Az évek folyamán tapasztalatot szereztem homogén és vegyes csoportban is.

Nagyon fontos számomra a családias, meghitt légkör a csoportban, ahová örömmel járnak a gyerekek, és ahol játékosan sajátítják el az ismereteket. Kedves, mosolygós, empatikus személyiségemnek köszönthetően úgy gondolom, hogy hamar elfogadnak a gyerekek és egy közeli, bensőséges kapcsolatot tudok velük kialakítani. Fontosnak tartom az egyéni sajátosságok figyelembe vételét, hogy minden gyermek fejlődését saját magához mérten viszonyítsuk.

Motiváltnak és elkötelezettnek tartom magamat, fontos számomra a folyamatos önképzés, az élethosszig tartó tanulás. Több angolos konferencián is részt vettem, valamint elvégeztem egy tehetséggondozó programot is, amely során az IKT eszközök óvodában történő felhasználásával ismerkedtem meg és rengeteg új ötletet gyűjtöttem a gyermekek differenciált fejlesztéséhez.

Erősségemnek tartom a mesélést, a mindennapok során szívesen mesélek a gyerekeknek és fontosnak tartom, hogy otthon is minél több élő mesét halljon a saját anyanyelvén a gyermek, mely fejleszti kreativitásukat és belső képalkotásukat. Fontosnak tartom, hogy az ének, zene, énekes játék a mindennapok részévé váljon, mely során fejlődik a gyermekek személyisége is.

Célom, hogy a gyermekek észrevétlenül, játékos módon szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat, és egy olyan közösség teremtése, ahova minden nap vidáman és boldogan járnak be a gyerekek.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 85%
Zene - 85%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 99%
Versek, mondókák - 85%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Csilla

Diplomás óvónő

mullercsilla500

Rólam

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító-és Óvóképző Karán szereztem óvodapedagógusi diplomát, később a Pedagógiai – és Pszichológiai Karon Neveléstudományi mesterszakon végeztem esti tagozaton. Hat és fél év gyakorlatom van óvónőként vegyes életkorú csoportban.

Londonban néhány hónapot, Brazíliában három évet töltöttem, ahol ismereteimet bővítettem és angol nyelv tanításával foglalkoztam.

A gyerekekkel szeretetteli kapcsolat kialakítására törekszem, ami által ők felszabadultan, örömmel tevékenykednek a csoportban. Folyamatos figyelemmel fordulok feléjük, érdeklődésüket és képességeiket kiaknázva segítem fejlődésüket. Nagyon türelmes, empatikus és megértő vagyok, ami hozzájárul a mindennapok gördülékenységéhez.

Az óvodai életben szeretem, hogy komplex tevékenységeket szervezhetek, hiszen itt elmaradhatatlan a mozgás, a mese, vers, az alkotás, ábrázolás, a környezeti és a zenei nevelés is, amik mind fejlesztik a gyermekek személyiségét.

Óvónőként a gyerekek társaságát minden nap élvezem, a sajátos gyermeki gondolkodásmód és a gyermeki őszinteségben nagy örömem lelem.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 85%
Zene - 85%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 80%
Versek, mondókák - 75%

Kriszti

Óvónő

tengerszem-ovoda-ovono-kriszti

Rólam

Gyógypedagógiai asszisztens, gyermek pszichológiai konzulens, valamint life coach képzettségem mellett közgazdász diplomával rendelkezem.

Az angol nyelv már hosszú évek óta része az életemnek. Néhány évig külföldön éltem, majd a Brit Nagykövetségen dolgoztam 14 évig. Ennek köszönhetően rengeteg tapasztalatot szereztem, diszkréciót és nagymértékű elfogadást tanultam. Igazi hivatásomat végül abban találtam meg, hogy gyermekekkel foglalkozom már több, mint 10 éve. Néhány éven keresztül dolgoztam egy magánóvodában angol nyelvi pedagógiai asszisztensi minőségben, majd 3 évig nyelvtanárként egy gyermek nyelviskolában. Ezenkívül az „angolkaLand” vállalkozásom keretében tartok játékos angol foglalkozásokat óvodás korú gyermekeknek.

Elsődleges célom, hogy az angol nyelvet megszerettessem a gyerekekkel, szívesen, örömmel és lelkesedéssel vegyenek részt a foglalkozásokon. Nagyon fontosnak tartom a korai nyelvtanulást, jó érzéssel tölt el és büszke vagyok arra, hogy a munkámból kifolyólag ebben a gyermekek általi „új világ felfedezésében” én is kivehetem a részem.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 80%
Zene - 80%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 100%
Versek, mondókák - 75%

Bea

Óvónő

HBt19-6224-ovonok

Rólam

Az egyetemi képzés során több éves gyakorlati tapasztalatra tettem szert homogén és heterogén csoportban, ezután dolgoztam magánóvodában.

Türelemmel, kreativitással, jó problémamegoldó képességgel és szervezőkészséggel rendelkezem. A tevékenyégeket tudatosan tervezem meg és vezénylem le. Minden gyermek és csoport egyéni, ezért a csoportsajátosságoknak megfelelő módszereket, motivációkat alkalmazom és a gyermekeket differenciálom az egyéni képességeik szerint. Képes vagyok a gyermekekkel bensőséges, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolat megteremtésére. Erősségemnek tartom a gyerekek zenei fejlesztéséért végzett munkámat, amely magába foglalja a zenei anyanyelv megalapozását, az éneklési készségek, a zenei hallás, a ritmusérzék, a zenei alkotókészség fejlesztését, és a zenehallgatásra való nevelést, amely elősegíti a gyermekek érzelmi fejlődését, gátlásaik feloldását és beszédkészségük alakulását.
Azért szeretek óvónőnek lenni, mert az óvodapedagógusi munka olyan számomra, ami minden nap feltöltődést, valamint pozitív élményeket ad. A gyerekektől viszonzásul kapott szeretetnél, illetve annál, mikor látom, hogy pozitív irányba fejlődnek az együttes nevelés hatására, nem tudok szebb dolgot elképzelni.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 71%
Zene - 93%
Kézműves fogl. - 88%
Nyelv - 70%
Versek, mondókák - 74%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Adrienn

Diplomás óvónő

tengerszem-ovi-pedagogus-adrienn-668x1000

Rólam

2008-ban általános és angol tanító, majd 2014-ben óvodapedagógus diplomát szereztem.

5 éve dolgozom óvodapedagógusként. Heterogén és homogén csoportban is tapasztalatot szereztem az évek során. Szakmai munkám során sikerült olyan nevelési technikákat elsajátítanom, amelyeket sikeresen és eredményesen tudtam a gyakorlatban is alkalmazni. Alkalmam nyílt kompetencia alapon és Freinet módszerrel is megvalósítani a nevelés folyamatát.

2015-től képzett ovifoci vezetőként is részt vehetettem a gyerekek mozgásfejlesztésében és a sport szeretetének kialakításában.

Óvodapedagógusi éveim alatt több képzésen és programban is részt vettem, illetve jelenleg is egyetemi tanulmányokat végzek pedagógiai vonalon.

A gyermeknevelés rengeteg fontos alapelve közül leginkább a szeretet és a humor erejét emelném ki és mondanám sajátoménak.

Alapvetőnek tartom a játékos tapasztalás útján történő ismeretszerzést, mind készségek kialakítása és mind képességek fejlesztése céljából.

Az ismeretek közvetítését a készségek, képességek tudatosan megtervezett fejlesztésével kell összekapcsolnunk, amely hosszú távon is mozgósítható, alkalmazásképes tudást kínál. A foglalkozásokat komplexen és differenciált szinteken tervezem, melyek lehetővé teszik, hogy a gyermek minden területen egyszerre a saját tempójában fejlődhessen.

Segítem, hogy a gyermekek játszva ismerkedhessenek meg az angol nyelv szépségeivel, ezáltal iskolába lépésükkor jelentős előnnyel indulhatnak az idegen nyelv tanulása terén.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel lépjenek be az óvodába, az ismereteket könnyedén és élvezettel

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 75%
Zene - 95%
Kézműves fogl. - 90%
Nyelv - 100%
Versek, mondókák - 70%
Kapcsolódó csoportok
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Andrea

Óvónő

tengerszem-ovi-ovoneni-andi

Rólam

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 80%
Zene - 80%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 80%
Versek, mondókák - 80%
Kapcsolódó csoportok
Halacska
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Eszter

Diplomás óvónő

GyE-t19-5525-ovonok-GyE

Rólam

Diplomámat a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolán szereztem óvodapedagógus szakon.  Ezt követően Londonban négy éven át különböző korcsoportú gyerekekkel foglalkoztam,. Innen utam Brazíliába vezetett, ahol már, mint angol nyelvtanár dolgoztam. Munkám során főleg gyermekek oktatásában vettem részt.

Az angol és a portugál nyelvet folyékonyan beszélem.

Alkalmazkodóképességemnek és rugalmasságomnak köszönhetően mindenhol könnyen beilleszkedtem az új környezetbe. Mindhárom országban szükségem volt jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készségemre; valamint külföldi munkatapasztalataim során interkulturális érzékenységem is fejlődött.

Hazaérkezésem után óvodapedagógusként kezdtem dolgozni, mindig olyan óvodában, ahol a magyar mellett az angol nyelvnek is jutott szerep. Tapasztalatokat szereztem olyan intézményben, ahol kizárólag az angol volt a mindennapi kommunikáció nyelve, ahol a nevelés magyar és angol nyelven párhuzamosan folyt, valamint ahol a csoport magyar nyelvű programjáért voltam felelős.

Fontosnak tartom, hogy minden egyes gyermeket, saját képességeihez mérten, differenciáltan fejlesszünk, hogy mindenki a saját ütemében haladhasson fejlődése útján, hogy megtapasztalhassa: ő maga a csoda, és a csoport, a közösség értékes tagja.

Hiszem, hogy az óvodás korú gyermekeknek a tapasztalás, a tanulás a mindennapi tevékenységekbe ágyazottan, játékos formában kell, hogy megvalósuljanak.

A kisgyermek lételeme a játék, melynek során egész személyisége fejlődik, élményeit feldolgozhatja játékában, újabb tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodik. E tevékenység során napról napra észrevétlenül is fejlődik.

Fontos, hogy sok pozitív élményben legyen részük, amelyet tudatos, napról napra való felkészüléssel, átgondolt tervezéssel, folyamatos motiválással a pedagógus teremt meg számukra. Ugyanakkor kihasználva minden egyes spontán adódó alkalmat is arra, hogy a gyermekek a csoportban, az óvodában jól érezzék magukat, képességeik, önállóságuk fejlődjön.

Úgy gondolom, hogy pedagógiai és pszichológiai jártasságom, kedvességem, gyermekközpontú, pozitív gondolkodásom, nyitottságom és jó problémamegoldó képességem segítségemre vannak abban, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, elfogadó környezetet teremtsek csoportomban, a rám bízott gyermekek körében.

Célom, hogy a világra rácsodálkozni tudó, nyitott, kiegyensúlyozott, együtt érző gyermekeket neveljek, engedhessek iskolába az óvodás éveik elmúltával.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 70%
Zene - 75%
Kézműves fogl. - 90%
Nyelv - 100%
Versek, mondókák - 90%
Kapcsolódó csoportok
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Kata

Óvónő

kata-1000x666

Rólam

Az elmúlt években Magyarországon és külföldön is volt szerencsém gyerekekkel foglalkozni. Öt évet éltem Mallorcán, ahol egy kétnyelvű óvodában (angolos) óvónőként dolgoztam. Angolul és spanyolul folyékonyan beszélek.

Szeretek gyerekekkel foglalkozni, mert mindig valami újat tanítanak nekünk, pedagógusoknak is. Az őszinteségük és kreativitásuk újra, meg újra bámulatba ejt. Legnagyobb sikeremnek azt tartom, amikor egy-egy gyerek fejlődéséhez hozzátehetek szakmai tudásommal.

Kiemelkedően fontosnak tartom a nyelvi – akár anyanyelvi, akár idegennyelvi – fejlesztést az óvodáskorúak életében mondókákon, dalokon, meséken – és természetesen az elengedhetetlen fontosságú beszélgetéseken keresztül. Az angol nyelvi foglalkozások alatt sokat éneklünk és játszunk a gyerekekkel.

A mindennapi munkám során fokozott figyelmet fordítok arra, hogy minden gyerek egyedi és más-más képességekkel rendelkezik.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 80%
Zene - 90%
Kézműves fogl. - 75%
Nyelv - 95%
Versek, mondókák - 80%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Marcsi

Dadus

KLM-t19-5537-ovonok-KLM

Rólam

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 80%
Zene - 80%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 80%
Versek, mondókák - 80%
Kapcsolódó csoportok
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Zsuzsa

Óvodavezető

tengerszem-maganovoda-ovodavezeto-zsuzsa

Rólam

Továbbképzéseim közül kiemelném a fejlesztő óvodapedagógusi, illetve a gyerekek mozgásfejlesztését, gyógytestnevelését elősegítő tanfolyamokat. Pedagógus szakvizsgával is rendelkezem.

Erősségemnek tartom a gyerekek mozgásfejlesztéséért végzett munkámat, mely a fizikai erőnlét, állóképesség és  koordinációs képesség fejlesztése  mellett, jelentősen fejleszti a gyerek tanulási képességeit is. Jól ismerem az okosító torna gyakorlatait is, munkám során gyakran alkalmazom. A gyerektánc koreográfiájának összeállítását is szívesen és jól végzem.  A gyerek mozgása és szabad játéka fejlődésének alapja.

Jól ismerem a magyar gyerekirodalmat, sok mesét, verset tudok emlékezetből előadni, elbábozni.

Az érés, a fejlődés, a fejlesztés összefüggéseire figyelek, így továbbá munkámból kiemelném a nagycsoportos gyerekek megfelelő iskolai előkészítését. Erősségem a gyerekek képességfejlesztése, hatékonyan tudok differenciálni.

Kiemelten a szülőkkel, de az intézmény többi partnerével, illetve kollégáimmal fenntartott kapcsolatom is kiegyensúlyozott.

Határozott vagyok, gyakorlatias, és jó kapcsolattartó. Jó a konfliktuskezelő képességem. Felismerem a konfliktusokat, és a jó megoldásra törekszem, a „nincs vesztes” módszert alkalmazom.

Szakmai kérdésekben tájékozott vagyok, magas szintű a pedagógiai felkészültségem. Tapasztalataim és tanulmányaim alapján alkotok véleményt.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 100%
Zene - 70%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 58%
Versek, mondókák - 90%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska
Teknős
Fóka
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk