Pedagógusok

Kinga

Diplomás óvónő

Kinga-800x618

Rólam

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végeztem óvodapedagógusként.

Fél évet Erasmus képzésen is részt vettem Belgiumban, hogy belátást nyerjek a nyugat-európai kisgyermekkori nevelés módszereibe.

Diplomám megszerzése után másfél évet az Amerikai Egyesült Államokban töltöttem au-pairként, miközben angol nyelvtudásomat felsőfokra fejlesztettem.

A mai világban már elengedhetetlen a legalább egy idegennyelv ismerete, ezért úgy gondolom, hogy minél korábban kezdi az ember, annál gyorsabban sajátítja el az adott nyelvet. Az óvodáskor a legideálisabb a nyelvtanulás elkezdéséhez, mivel addigra a gyermeknek már kifejlett az anyanyelve, és könnyedén tudja integrálni az új nyelvet.

A nyelvismeret mellett nagyon fontosnak tartom a gyerekek testi és lelki egészségét, melyet biztonságos, szeretetteljes környezetben biztosítok számukra. A kollégáimmal való együttműködés garantálja, hogy minden gyermek a megfelelő, személyre szabott figyelmet kapja.

Megbízható, precíz, igényes, határozott, vagyok.

Hiszek abban, hogy amit a gyerekeknek nyújtunk, azt kapjuk vissza tőlük. Ebben a szellemiségben kívánok a Tengerszem Óvodában jelen lenni.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 75%
Zene - 95%
Kézműves fogl. - 90%
Nyelv - 100%
Versek, mondókák - 70%
Kapcsolódó csoportok
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Réka

Diplomás óvónő

Réka-800x618

Rólam

Óvodapedagógusként végeztem, korábban felnőttoktatásban is dolgoztam, így több korosztállyal is volt lehetőségem oktatási pályafutásom során megismerkedni. Egy több éves külföldi tartózkodást követően angol és német nyelvet tanítottam 8 évig.

A gyerekekkel – barátságos természetemnél fogva – mindig is könnyen teremtettem kontaktust, hamar a bizalmukba fogadnak. Mióta édesanya vagyok, a velük való kapcsolatom még inkább elmélyült. Úgy gondolom, mi, felnőttek éppúgy tanulhatunk gyermekeinktől, mint ahogy ők tőlünk, hiszen az ő naiv és lelkes rácsodálkozásuk még a mindennapi dolgokat is képes új fénybe állítani.

Fontosnak tartom, hogy a mai gyerekek, a mi gyermekkorunkhoz hasonlóan minél több tapasztalatot gyűjthessenek a természetben; s hogy megismerhessék, s a lehetőségekhez mérten megélhessék a – különböző, jeles napokhoz és természeti megfigyelésekhez kötődő – népszokásokat.

A néphagyomány ugyanis nem más, mint egy tűnő világ üzenete, „egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia”, tehát minden, ami egy kisgyermek lelki tápláléka lehet. (Dömötör Tekla: Magyar népszokások)

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 75%
Zene - 85%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 99%
Versek, mondókák - 85%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Zsóka

Diplomás óvónő

Zsóka-logo-800x618

Rólam

Diplomámat a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolán szereztem óvodapedagógus szakon.  Ezt követően Londonban négy éven át különböző korcsoportú gyerekekkel foglalkoztam,. Innen utam Brazíliába vezetett, ahol már, mint angol nyelvtanár dolgoztam. Munkám során főleg gyermekek oktatásában vettem részt.

Az angol és a portugál nyelvet folyékonyan beszélem.

Alkalmazkodóképességemnek és rugalmasságomnak köszönhetően mindenhol könnyen beilleszkedtem az új környezetbe. Mindhárom országban szükségem volt jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készségemre; valamint külföldi munkatapasztalataim során interkulturális érzékenységem is fejlődött.

Hazaérkezésem után óvodapedagógusként kezdtem dolgozni, mindig olyan óvodában, ahol a magyar mellett az angol nyelvnek is jutott szerep. Tapasztalatokat szereztem olyan intézményben, ahol kizárólag az angol volt a mindennapi kommunikáció nyelve, ahol a nevelés magyar és angol nyelven párhuzamosan folyt, valamint ahol a csoport magyar nyelvű programjáért voltam felelős.

Fontosnak tartom, hogy minden egyes gyermeket, saját képességeihez mérten, differenciáltan fejlesszünk, hogy mindenki a saját ütemében haladhasson fejlődése útján, hogy megtapasztalhassa: ő maga a csoda, és a csoport, a közösség értékes tagja.

Hiszem, hogy az óvodás korú gyermekeknek a tapasztalás, a tanulás a mindennapi tevékenységekbe ágyazottan, játékos formában kell, hogy megvalósuljanak.

A kisgyermek lételeme a játék, melynek során egész személyisége fejlődik, élményeit feldolgozhatja játékában, újabb tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodik. E tevékenység során napról napra észrevétlenül is fejlődik.

Fontos, hogy sok pozitív élményben legyen részük, amelyet tudatos, napról napra való felkészüléssel, átgondolt tervezéssel, folyamatos motiválással a pedagógus teremt meg számukra. Ugyanakkor kihasználva minden egyes spontán adódó alkalmat is arra, hogy a gyermekek a csoportban, az óvodában jól érezzék magukat, képességeik, önállóságuk fejlődjön.

Úgy gondolom, hogy pedagógiai és pszichológiai jártasságom, kedvességem, gyermekközpontú, pozitív gondolkodásom, nyitottságom és jó problémamegoldó képességem segítségemre vannak abban, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, elfogadó környezetet teremtsek csoportomban, a rám bízott gyermekek körében.

Célom, hogy a világra rácsodálkozni tudó, nyitott, kiegyensúlyozott, együtt érző gyermekeket neveljek, engedhessek iskolába az óvodás éveik elmúltával.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 70%
Zene - 75%
Kézműves fogl. - 90%
Nyelv - 100%
Versek, mondókák - 90%
Kapcsolódó csoportok
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Bea

Óvónő

HBea1

Rólam

Az egyetemi képzés során több éves gyakorlati tapasztalatra tettem szert homogén és heterogén csoportban, ezután dolgoztam magánóvodában.

Türelemmel, kreativitással, jó problémamegoldó képességgel és szervezőkészséggel rendelkezem. A tevékenyégeket tudatosan tervezem meg és vezénylem le. Minden gyermek és csoport egyéni, ezért a csoportsajátosságoknak megfelelő módszereket, motivációkat alkalmazom és a gyermekeket differenciálom az egyéni képességeik szerint. Képes vagyok a gyermekekkel bensőséges, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolat megteremtésére. Erősségemnek tartom a gyerekek zenei fejlesztéséért végzett munkámat, amely magába foglalja a zenei anyanyelv megalapozását, az éneklési készségek, a zenei hallás, a ritmusérzék, a zenei alkotókészség fejlesztését, és a zenehallgatásra való nevelést, amely elősegíti a gyermekek érzelmi fejlődését, gátlásaik feloldását és beszédkészségük alakulását.
Azért szeretek óvónőnek lenni, mert az óvodapedagógusi munka olyan számomra, ami minden nap feltöltődést, valamint pozitív élményeket ad. A gyerekektől viszonzásul kapott szeretetnél, illetve annál, mikor látom, hogy pozitív irányba fejlődnek az együttes nevelés hatására, nem tudok szebb dolgot elképzelni.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 71%
Zene - 93%
Kézműves fogl. - 88%
Nyelv - 70%
Versek, mondókák - 74%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

András

Óvóbácsi

András retus

Rólam

Madák András vagyok, pedagógus asszisztensként dolgozom az óvodában. Leginkább a délelőtti órákban fogom a pedagógusok munkáját segíteni. Főiskolai tanulmányaim során volt szerencsém kijutni az Erasmus program keretében Hollandiába, ahol fél éven keresztül oktattam a gyermekeket angol nyelvre. Néhány héten át volt lehetőségem több amerikai óvodába betekinteni és megfigyelni az ottani körülményeket és módszereket. Itthon több éven keresztül dolgoztam magán és állami óvodákban egyaránt. Azt hiszem, ez a kis nemzetközi kitekintés is segít abban, hogy itthon tanaultakkal együtt a legjobb tudásom szerint tanítsam és neveljem a gyerekeket. Szerintem már az óvodában hasznos elkezdeni a nyelv oktatását, hiszen ebben a korban a gyerekek játszva tanulják és fejlesztik a nyelvi tudásukat. Bízom abban, hogy a többféle tapasztalatom, türelmem és a gyerekekkel való barátságos összhang, amit teremteni tudok, segít majd abban, hogy minél jobban támogathassam a kollégák munkáját és a kisgyerekek fejlődését.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 80%
Zene - 70%
Kézműves fogl. - 90%
Nyelv - 100%
Versek, mondókák - 90%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska
Teknős
Fóka
Halacska

Lépjen kapcsolatba velünk

Zsuzsa

Óvodavezető

Zsuzsa szemből

Rólam

Továbbképzéseim közül kiemelném a fejlesztő óvodapedagógusi, illetve a gyerekek mozgásfejlesztését, gyógytestnevelését elősegítő tanfolyamokat. Pedagógus szakvizsgával is rendelkezem.

Erősségemnek tartom a gyerekek mozgásfejlesztéséért végzett munkámat, mely a fizikai erőnlét, állóképesség és  koordinációs képesség fejlesztése  mellett, jelentősen fejleszti a gyerek tanulási képességeit is. Jól ismerem az okosító torna gyakorlatait is, munkám során gyakran alkalmazom. A gyerektánc koreográfiájának összeállítását is szívesen és jól végzem.  A gyerek mozgása és szabad játéka fejlődésének alapja.

Jól ismerem a magyar gyerekirodalmat, sok mesét, verset tudok emlékezetből előadni, elbábozni.

Az érés, a fejlődés, a fejlesztés összefüggéseire figyelek, így továbbá munkámból kiemelném a nagycsoportos gyerekek megfelelő iskolai előkészítését. Erősségem a gyerekek képességfejlesztése, hatékonyan tudok differenciálni.

Kiemelten a szülőkkel, de az intézmény többi partnerével, illetve kollégáimmal fenntartott kapcsolatom is kiegyensúlyozott.

Határozott vagyok, gyakorlatias, és jó kapcsolattartó. Jó a konfliktuskezelő képességem. Felismerem a konfliktusokat, és a jó megoldásra törekszem, a „nincs vesztes” módszert alkalmazom.

Szakmai kérdésekben tájékozott vagyok, magas szintű a pedagógiai felkészültségem. Tapasztalataim és tanulmányaim alapján alkotok véleményt.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 100%
Zene - 70%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 58%
Versek, mondókák - 90%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska
Teknős
Fóka
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Dusán

Labdarúgóedző

Dusán

Rólam

Dévényi Dusán vagyok, nős, egy iskolás kisfiú apukája. B licenccel rendelkező labdarúgó edző vagyok, több mint tízéves szakmai gyakorlattal.

Dolgoztam, illetve jelenleg is dolgozom iskolában, óvodában, egyesület utánpótlásában és NB I-es csapat utánpótlásában is egyaránt. Legjobban az 5 – 12 éves kor közötti gyerekekkel szeretek foglalkozni, és a tapasztalatok alapján az ilyen korú gyerekek is örömmel jönnek hozzám, ami nem jelenti azt, hogy a kisebbekkel nem értem volna már el sikereket. Folyamatos továbbképzésekkel igyekszem követni a trendeket, hogy a gyerekek a lehető legjobb foglalkozásokon vehessenek részt.

A legfontosabbnak azt tartom, hogy játékokon és élményeken keresztül szerettessük meg a gyerekekkel a mozgást és a sportot. Mindenkinek meg kell adni lehetőséget a játékra! A gyerekeket nem kis felnőttként, hanem gyerekként kell kezelni, ez az egyik legfőbb szempont a napi munkámban.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 100%
Zene - 95%
Kézműves fogl. - 90%
Nyelv - 75%
Versek, mondókák - 70%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska
Teknős
Fóka
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

ILONA

Logopédus

vasas-logopedia-terapia-alapelvek

Rólam

A beszéd az ismeretszerzés eszköze, elősegíti azt a tapasztalatszerzést, amelynek segítségével a gyermekek felépítik anyanyelvük nyelvtani rendszerét, megismerhetik képességeiket és megalkotják önmagukat.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem pszichopedagógia, majd logopédia szakirányon. A Kodolányi János Főiskolán Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgát szereztem.

Magas szintű szakmai felkészültséggel és több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezem különböző terápiás foglalkozások tartásában, megkésett beszédfejlődés, diszfónia, diszlexia, orrhangzós beszéd, nyelvlökéses nyelés, dadogás, artikulációs zavar kezelésében.

Tudom, hogy a beszéd és nyelvi problémák korai felismerésével, a gyermekek előzetes tudásának, egyéni szükségleteinek megfelelő, változatos módszerek, eszközök alkalmazásával biztosítható az iskolai sikerességhez szükséges nyelvi fejlettség elérése.

A beszéd és nyelvi problémák kezelése során pszichopedagógiai ismereteimet is alkalmazom az esetleg fellépő másodlagos tünetek, beilleszkedési, magatartás- és viselkedészavarok enyhítésére, a gyermekek személyiségfejlődését támogatom.

A gyermekeket olyan kulcskompetenciák birtokába kívánom juttatni, amelyek lehetővé teszik számukra az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek elsajátítását.

Képességeim

Kapcsolódó csoportok
Rákocska
Teknős
Fóka
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk