Pedagógusok

Bernadett

Diplomás óvónő

PBt19-6663-ovonok,ovonokegyeni

Rólam

Óvodapedagógusként végeztem, korábban felnőttoktatásban is dolgoztam, így több korosztállyal is volt lehetőségem oktatási pályafutásom során megismerkedni. Egy több éves külföldi tartózkodást követően angol és német nyelvet tanítottam 8 évig.

A gyerekekkel – barátságos természetemnél fogva – mindig is könnyen teremtettem kontaktust, hamar a bizalmukba fogadnak. Mióta édesanya vagyok, a velük való kapcsolatom még inkább elmélyült. Úgy gondolom, mi, felnőttek éppúgy tanulhatunk gyermekeinktől, mint ahogy ők tőlünk, hiszen az ő naiv és lelkes rácsodálkozásuk még a mindennapi dolgokat is képes új fénybe állítani.

Fontosnak tartom, hogy a mai gyerekek, a mi gyermekkorunkhoz hasonlóan minél több tapasztalatot gyűjthessenek a természetben; s hogy megismerhessék, s a lehetőségekhez mérten megélhessék a – különböző, jeles napokhoz és természeti megfigyelésekhez kötődő – népszokásokat.

A néphagyomány ugyanis nem más, mint egy tűnő világ üzenete, „egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia”, tehát minden, ami egy kisgyermek lelki tápláléka lehet.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 75%
Zene - 85%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 99%
Versek, mondókák - 85%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Eszter

Diplomás óvónő

IEt19-6722-ovonok,ovonokegyeni

Rólam

Óvodapedagógusként végeztem, korábban felnőttoktatásban is dolgoztam, így több korosztállyal is volt lehetőségem oktatási pályafutásom során megismerkedni. Egy több éves külföldi tartózkodást követően angol és német nyelvet tanítottam 8 évig.

A gyerekekkel – barátságos természetemnél fogva – mindig is könnyen teremtettem kontaktust, hamar a bizalmukba fogadnak. Mióta édesanya vagyok, a velük való kapcsolatom még inkább elmélyült. Úgy gondolom, mi, felnőttek éppúgy tanulhatunk gyermekeinktől, mint ahogy ők tőlünk, hiszen az ő naiv és lelkes rácsodálkozásuk még a mindennapi dolgokat is képes új fénybe állítani.

Fontosnak tartom, hogy a mai gyerekek, a mi gyermekkorunkhoz hasonlóan minél több tapasztalatot gyűjthessenek a természetben; s hogy megismerhessék, s a lehetőségekhez mérten megélhessék a – különböző, jeles napokhoz és természeti megfigyelésekhez kötődő – népszokásokat.

A néphagyomány ugyanis nem más, mint egy tűnő világ üzenete, „egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia”, tehát minden, ami egy kisgyermek lelki tápláléka lehet.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 75%
Zene - 85%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 99%
Versek, mondókák - 85%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Viki

Dadus

CsV-t19-6220-ovonok

Rólam

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 80%
Zene - 80%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 80%
Versek, mondókák - 80%
Kapcsolódó csoportok
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Bea

Óvónő

HBt19-6224-ovonok

Rólam

Az egyetemi képzés során több éves gyakorlati tapasztalatra tettem szert homogén és heterogén csoportban, ezután dolgoztam magánóvodában.

Türelemmel, kreativitással, jó problémamegoldó képességgel és szervezőkészséggel rendelkezem. A tevékenyégeket tudatosan tervezem meg és vezénylem le. Minden gyermek és csoport egyéni, ezért a csoportsajátosságoknak megfelelő módszereket, motivációkat alkalmazom és a gyermekeket differenciálom az egyéni képességeik szerint. Képes vagyok a gyermekekkel bensőséges, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolat megteremtésére. Erősségemnek tartom a gyerekek zenei fejlesztéséért végzett munkámat, amely magába foglalja a zenei anyanyelv megalapozását, az éneklési készségek, a zenei hallás, a ritmusérzék, a zenei alkotókészség fejlesztését, és a zenehallgatásra való nevelést, amely elősegíti a gyermekek érzelmi fejlődését, gátlásaik feloldását és beszédkészségük alakulását.
Azért szeretek óvónőnek lenni, mert az óvodapedagógusi munka olyan számomra, ami minden nap feltöltődést, valamint pozitív élményeket ad. A gyerekektől viszonzásul kapott szeretetnél, illetve annál, mikor látom, hogy pozitív irányba fejlődnek az együttes nevelés hatására, nem tudok szebb dolgot elképzelni.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 71%
Zene - 93%
Kézműves fogl. - 88%
Nyelv - 70%
Versek, mondókák - 74%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Anna

Diplomás óvónő

tengerszem-maganovoda-ovono-anna

Rólam

A gyermekekkel 99%-ban angol nyelven kommunikálok.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 75%
Zene - 95%
Kézműves fogl. - 90%
Nyelv - 100%
Versek, mondókák - 70%
Kapcsolódó csoportok
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Viktória

Dadus

DVVt19-6734-ovonok,ovonokegyeni

Rólam

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 80%
Zene - 80%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 80%
Versek, mondókák - 80%
Kapcsolódó csoportok
Halacska
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Eszter

Diplomás óvónő

GyE-t19-5525-ovonok-GyE

Rólam

Diplomámat a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolán szereztem óvodapedagógus szakon.  Ezt követően Londonban négy éven át különböző korcsoportú gyerekekkel foglalkoztam,. Innen utam Brazíliába vezetett, ahol már, mint angol nyelvtanár dolgoztam. Munkám során főleg gyermekek oktatásában vettem részt.

Az angol és a portugál nyelvet folyékonyan beszélem.

Alkalmazkodóképességemnek és rugalmasságomnak köszönhetően mindenhol könnyen beilleszkedtem az új környezetbe. Mindhárom országban szükségem volt jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készségemre; valamint külföldi munkatapasztalataim során interkulturális érzékenységem is fejlődött.

Hazaérkezésem után óvodapedagógusként kezdtem dolgozni, mindig olyan óvodában, ahol a magyar mellett az angol nyelvnek is jutott szerep. Tapasztalatokat szereztem olyan intézményben, ahol kizárólag az angol volt a mindennapi kommunikáció nyelve, ahol a nevelés magyar és angol nyelven párhuzamosan folyt, valamint ahol a csoport magyar nyelvű programjáért voltam felelős.

Fontosnak tartom, hogy minden egyes gyermeket, saját képességeihez mérten, differenciáltan fejlesszünk, hogy mindenki a saját ütemében haladhasson fejlődése útján, hogy megtapasztalhassa: ő maga a csoda, és a csoport, a közösség értékes tagja.

Hiszem, hogy az óvodás korú gyermekeknek a tapasztalás, a tanulás a mindennapi tevékenységekbe ágyazottan, játékos formában kell, hogy megvalósuljanak.

A kisgyermek lételeme a játék, melynek során egész személyisége fejlődik, élményeit feldolgozhatja játékában, újabb tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodik. E tevékenység során napról napra észrevétlenül is fejlődik.

Fontos, hogy sok pozitív élményben legyen részük, amelyet tudatos, napról napra való felkészüléssel, átgondolt tervezéssel, folyamatos motiválással a pedagógus teremt meg számukra. Ugyanakkor kihasználva minden egyes spontán adódó alkalmat is arra, hogy a gyermekek a csoportban, az óvodában jól érezzék magukat, képességeik, önállóságuk fejlődjön.

Úgy gondolom, hogy pedagógiai és pszichológiai jártasságom, kedvességem, gyermekközpontú, pozitív gondolkodásom, nyitottságom és jó problémamegoldó képességem segítségemre vannak abban, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, elfogadó környezetet teremtsek csoportomban, a rám bízott gyermekek körében.

Célom, hogy a világra rácsodálkozni tudó, nyitott, kiegyensúlyozott, együtt érző gyermekeket neveljek, engedhessek iskolába az óvodás éveik elmúltával.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 70%
Zene - 75%
Kézműves fogl. - 90%
Nyelv - 100%
Versek, mondókák - 90%
Kapcsolódó csoportok
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Jelena

Diplomás óvónő

BJ-t19-5530-ovonok-BJ

Rólam

Óvodapedagógusként végeztem, korábban felnőttoktatásban is dolgoztam, így több korosztállyal is volt lehetőségem oktatási pályafutásom során megismerkedni. Egy több éves külföldi tartózkodást követően angol és német nyelvet tanítottam 8 évig.

A gyerekekkel – barátságos természetemnél fogva – mindig is könnyen teremtettem kontaktust, hamar a bizalmukba fogadnak. Mióta édesanya vagyok, a velük való kapcsolatom még inkább elmélyült. Úgy gondolom, mi, felnőttek éppúgy tanulhatunk gyermekeinktől, mint ahogy ők tőlünk, hiszen az ő naiv és lelkes rácsodálkozásuk még a mindennapi dolgokat is képes új fénybe állítani.

Fontosnak tartom, hogy a mai gyerekek, a mi gyermekkorunkhoz hasonlóan minél több tapasztalatot gyűjthessenek a természetben; s hogy megismerhessék, s a lehetőségekhez mérten megélhessék a – különböző, jeles napokhoz és természeti megfigyelésekhez kötődő – népszokásokat.

A néphagyomány ugyanis nem más, mint egy tűnő világ üzenete, „egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia”, tehát minden, ami egy kisgyermek lelki tápláléka lehet. (Dömötör Tekla: Magyar népszokások)

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 75%
Zene - 85%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 99%
Versek, mondókák - 85%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Marcsi

Dadus

KLM-t19-5537-ovonok-KLM

Rólam

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 80%
Zene - 80%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 80%
Versek, mondókák - 80%
Kapcsolódó csoportok
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk

Zsuzsa

Óvodavezető

tengerszem-maganovoda-ovodavezeto-zsuzsa

Rólam

Továbbképzéseim közül kiemelném a fejlesztő óvodapedagógusi, illetve a gyerekek mozgásfejlesztését, gyógytestnevelését elősegítő tanfolyamokat. Pedagógus szakvizsgával is rendelkezem.

Erősségemnek tartom a gyerekek mozgásfejlesztéséért végzett munkámat, mely a fizikai erőnlét, állóképesség és  koordinációs képesség fejlesztése  mellett, jelentősen fejleszti a gyerek tanulási képességeit is. Jól ismerem az okosító torna gyakorlatait is, munkám során gyakran alkalmazom. A gyerektánc koreográfiájának összeállítását is szívesen és jól végzem.  A gyerek mozgása és szabad játéka fejlődésének alapja.

Jól ismerem a magyar gyerekirodalmat, sok mesét, verset tudok emlékezetből előadni, elbábozni.

Az érés, a fejlődés, a fejlesztés összefüggéseire figyelek, így továbbá munkámból kiemelném a nagycsoportos gyerekek megfelelő iskolai előkészítését. Erősségem a gyerekek képességfejlesztése, hatékonyan tudok differenciálni.

Kiemelten a szülőkkel, de az intézmény többi partnerével, illetve kollégáimmal fenntartott kapcsolatom is kiegyensúlyozott.

Határozott vagyok, gyakorlatias, és jó kapcsolattartó. Jó a konfliktuskezelő képességem. Felismerem a konfliktusokat, és a jó megoldásra törekszem, a „nincs vesztes” módszert alkalmazom.

Szakmai kérdésekben tájékozott vagyok, magas szintű a pedagógiai felkészültségem. Tapasztalataim és tanulmányaim alapján alkotok véleményt.

Képességeim

Mozgásfejlesztés - 100%
Zene - 70%
Kézműves fogl. - 80%
Nyelv - 58%
Versek, mondókák - 90%
Kapcsolódó csoportok
Rákocska
Teknős
Fóka
Halacska

Speciális szaktudás

Lépjen kapcsolatba velünk