Iskola-előkészítő foglalkozás

Hatékony felkészítés az iskolai életre

A mai általános iskolák komoly követelményeket állítanak az első osztályosok elé, főleg azok, amelyek kéttannyelvű osztályokat is indítanak. Magánóvodánk iskola-előkészítő foglalkozásának feladata, hogy felkészítse a nagycsoportos óvodásokat a problémamentes iskolakezdésre. A foglalkozás során kiemelten foglalkozunk azokkal a területekkel, amelyek első osztályban a leghangsúlyosabbak.

A gyerekeket játékos, koruknak megfelelő módszerekkel készítjük fel az írás, olvasás és számolás későbbi tanulására. Nem csupán az anyanyelvi nevelésre, de az idegennyelvi fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Foglalkozásunkon mindezek mellett az iskolaérettség előfeltételének számító koncentráció, feladattartás és feladattudat képességét is fejlesztjük.

Sok kutatási eredmény és egyéni tapasztalat igazolja, hogy a gyermekek életét nagyban befolyásolják az iskoláskor kezdetén átélt élményeik. Könnyen megeshet, hogy a kudarcok elbizonytalanítják őket, elveszik a kedvüket a tanulástól, és szorongóvá válnak. Az új környezet megszokása, és az új szokásrendszer megtanulása önmagában nagy nehézséget jelent a kisiskolások számára, amit tovább nehezít, hogy szinte átmenet nélkül kell bizonyítaniuk nap mint nap. Ez a megterhelés ráadásul otthon is jelentkezhet, ha szüleik erejükön felüli elvárásokat támasztanak velük szemben, és túl sok plusz elfoglaltság várja őket.

Egy magabiztos, lelkes első osztályos szívesen, magától kutatja a világot, és örömet lel a napi tevékenységeiben. Szeretne minél több mindent megtudni környezetéről, és fontos számára a tapasztalatszerzés. Ahhoz, hogy ez így legyen az iskolában, olyan helyzeteket teremtünk, amelyekkel az Ön gyermeke is számos sikerélményhez juthat. Megtanulja, hogy legyen bátorsága kérdezni és kezdeményezni. Elősegítjük azt, hogy várja majd az következő iskolai napot, amikor még többet tanulhat, és érdekes ismereteket szerezhet. A kezdeti sikereknek köszönhetően könnyebben leküzdheti a rá váró akadályokat, és a tanulásra, mint valamilyen pozitív dologra tekint majd.

Magánóvodánk iskola-előkészítő extra foglalkozását a kudarcmentes iskolakezdés élménye érdekében hoztuk létre. A gyermekek számára elegendő időt biztosítunk az iskolássá váláshoz, amit szókincsfejlesztéssel és mozgásfejlesztéssel is megtámogatunk.

Ajánljuk magánóvodánk iskola-előkészítő foglalkozását azoknak a szülőknek,
  • akik az iskolakezdéshez szeretnének hatékony segítséget nyújtani gyermeküknek
  • akik segítséget szeretnének kapni ahhoz, hogy milyen iskolatípust válasszanak gyermekük számára
  • akik szeretnék folyamatosan figyelemmel kísérni gyermekük teljesítményszintjét.
Kik azok a gyerekek, akiknek óvodánk iskola-előkészítő foglalkozását ajánljuk?
  • azok, akik már nagyon várják az iskolát, és nem elégíti ki tudásvágyukat, kíváncsiságukat a többi óvodai foglalkozás
  • azok, akik lemaradtak valamilyen területen, és fejlesztésre szorulnak
  • azok, akik magabiztosan, lelkesen szeretnék megkezdeni az első osztályt
Iskola-előkészítő foglalkozás a Tengerszem magánóvodában