Küzdősport (Defendo)

Miért jó magánóvodánk SAFE kid programja gyermekének?

A Safe Kid Program mozgásanyag alapján a küzdősportok nagy családjához tartozik. A küzdősportok általánosságban véve kitűnő képesség és személyiségfejlesztő tulajdonsággal rendelkeznek.  A gyermekek alapvetően szeretnek mozogni, szeretik a merészséget és a bátorságot igénylő helyzeteket, melyekben kipróbálhatják magukat, kutathatják saját teljesítőképességeik határát és arra is kíváncsiak, hogy mire képesek, mekkora erővel rendelkeznek a kortársaihoz képest.

Mi felügyelt keretek között biztosítjuk számukra, hogy az ilyen irányú igényeik megvalósulhassanak. A küzdőjátékok biztosítanak lehetőséget arra is, hogy a gyerekek küzdelem iránti igényét kielégíthessék, valamint a gátlások nélküli erőfelmérést is megvalósíthassák.

A SAFE Kid egy olyan önvédelmi rendszer, amelyet kimondottan gyerekekre fejlesztettek. Játékosan, gyermeknyelven megfogalmazva tanítjuk meg nekik a Defendo és a Krav Maga önvédelmi alaptechnikáit, de emellett elsődleges fontosságú foglalkozásainkon, hogy a veszélyt jelentő helyzetek megelőzésének képességét is kifejlesszük a gyermekekben. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskoordináció, az erő és állóképesség fejlesztésére is, és alapvető célunk a gyerekekkel megszerettetni a testmozgást. Tapasztalataink szerint a nálunk tréningező gyermekeknél fejlődik a fizikum, magabiztos abbá, szabálytartóbbá, kötelességtudóbbá válnak. A SAFE Kid edzések segítik a veszélyt jelentő szituációk, konfliktusok felismerését, a döntéshozatalt, a folyamatos gyakorlással pedig kialakítható egyfajta éberség és reakciókészség is.

A SAFE Kid teljes programja 3 szintből áll, melyek során folyamatosan emelkedik az erőnléti, ügyességi és technikai elvárás. A programban nincsenek versenyek, azonban a szintek elvégzését vizsgák zárják, ami fontos visszajelzés az aktuális tudásról. A program végére a gyerekek mind a Defendo-ban, mind a Krav-Magá-ban alapszintű tudással rendelkeznek, tudásuk mindkét rendszerbe beilleszthető.

A program céljai

A Safe Kid program célja szűkebb értelemben a minél jobb motoros képesség, sportteljesítmény elérése, tágabb értelemben viszont alapvetően a személyiség sokoldalú fejlesztése.

 • Célunk, hogy a gyermekeket, hogy sokféle élethelyzetet ismerjenek meg, és sokféle emberi viselkedéssel találkozzanak!
 • Bátorságra, kezdeményezőképességre oktatjuk őket. A bátorság megtanulható tulajdonság.
 • Célunk, hogy elhatározásaikat megvalósítsák, és megtanulják, hogy a félelem nem győzhet a cselekedeteinkben.
 • Az egymás iránti felelősségérzetüket alakítjuk ki! Olyan feladatokat adunk, melyek során az egymás elleni küzdelemben is védik társuk testi épségét.
 • Neveljük őket a konfliktusok kezelésére, az önfegyelemre, az agresszió feletti kontrollra!
 • Megtanítjuk őket a kudarcok, a vereségek elviselésére, a győzelmek sportszerű megélésére!
 • Szabálykövetésre tanítjuk őket. A szabályokat be kell betartaniuk és közben nagyon sokat ügyesednek:
  • a motoros funkciók koordinálódnak;
  • fejlődik a gyors reakcióképesség, a koncentráció;
  • győzelemre törekvés, felfokozott érzelmi állapotban történő mozgásvégrehajtás jellemzi őket;
  • siker és kudarc kíséri tevékenységüket, melyeket megtanulnak kezelni;
  • értelmi, érzelmi, akarati fejlesztő hatás érvényesül a testi fejlesztő hatás mellett.
 • A Safe Kid Program nagy hangsúlyt helyez az erőszak-prevencióra. A diákok keretek és szabályok között élhetik ki a bennük rejlő küzdeni akarást.
 • Célunk, hogy fejlődjön a gyerekek problémamegoldó képessége. A küzdőjátékok, küzdősportok küzdelmei során alkalmazkodni kell a folyamatosan változó helyzetekhez. Az ellenfél viselkedését, mozgását, akcióit nyomon követve időkényszer alatt kell meghozni a lehető legjobb döntést a védekezést, támadást illetően.
 • A küzdelem megkívánta akarati tulajdonságok fejlesztése.
 • A test-test elleni küzdelemben a sportszerűség kialakítása
 • Az önvédelmi készség fejlesztése.
 • Alapvetően elsődleges cél, hogy a küzdelem által fejlődjenek (pszicho)motorikus képességeik, személyiségük pozitív irányba fejlődjön: magabiztosabbá, határozottabbá és talpraesettebbé váljanak.

Részletekről érdeklődjön kollégáinknál!

Küzdősport foglalkozás - Tengerszem magánóvoda Budapest