Mozgásfejlesztés

Mozgásfejlesztés a Budapesti Tengerszem Óvodában

A Tengerszem óvodában egy komplex mozgásprogram alapján az okosító torna gyakorlatait és sokmozgásos, kihívást biztosító feladatokat végzünk. A gyerekekkel sokmozgásos testnevelési játékokat játszunk, amelyek a fizikai erőnlét, az állóképesség és a koordinációs képesség fejlesztése mellett jelentősen fejlesztik a tanulási készségeket, így biztosítjuk a gyerekek idegrendszerének legoptimálisabb fejlesztését.

Egy kis tudományos háttér

Minden gyereket a saját jelenlegi szintjéhez igazodva kell továbbfejleszteni. Születéstől 6-7 éves korig az idegrendszer 90%-ban fejleszthető, ezért értelemszerűen 7 éves kortól csupán 10% marad.

A Magyar Tudományos Akadémia kutatásai kimutatták, hogy a nemrég született gyerekek idegrendszerének a felgyorsult világ miatt sokkal több információt kell felvennie, mint azokénak, akik egy generációval korábban születtek. Kutatásokból egyértelműen kiderült, hogy a változatos mozgásformák, illetve a mozgás általi terhelés a legalkalmasabb az idegrendszer gyermekkori fejlesztésére.

Magánóvodánk komplex mozgásprogramjának elemei újrastrukturálják az idegrendszer szenzoros-integrációs csatornáit. Az egyensúlyközpont a kiterjedt agyi kapcsolatai révén indirekt úton hat az aktivitási szintre, a magatartásra, a szociális érettségre, a beszédre, az emlékezetre, a  térbeli tájékozódásra, az észlelési csatornákra, az izomtónus szabályozására, a többirányú figyelem fejlődésére, illetve az írás-olvasáshoz szükséges szemmozgásokra (szemfixáció, szem-kéz koordináció). Beindítja a megkésett beszédfejlődést, fejleszti

a beszédkészséget, csökkenti a hiperaktivitást, kialakítja a veszélyérzetet és a dominanciát (domináns-kéz, és -láb használata), valamint a tanulási folyamatok és az értelmi fejlődés is javuló tendenciát mutatnak.

A központi idegrendszerre gyakorolt pozitív hatás miatt kimutathatóan ügyesebbek, jobb tanulási eredményekkel büszkélkedhetnek azok a kisdiákok, akik kisgyerekkorukban, óvodáskorukban tudatos mozgásfejlesztésben részesülnek.

Mit várhatnak a Tengerszem ovitól?

Az óvodáskor egy szenzitív időszak. Ha a gyerekek nem kapnak elég gyakorlási lehetőséget, akkor az idegrendszer, illetve a különböző képességek nem kapnak kellő megerősítést a gyakorlás által. Ez azt eredményezi, hogy a képességek elvesznek, vagy hiányosan alakulnak ki. A nevelő környezetben rendkívül fontos, hogy mire ad több lehetőséget a gyerekeknek.  Óvodánkban elsősorban azokat a kulcskompetenciákat (értelmi, testi, kommunikációs, szociális képességek) fejlesztjük, amelyek az óvoda és az iskola közötti átmenetet megkönnyítik, sikeres iskolai életet biztosítanak, és egy testileg-lelkileg egészséges gyermek búcsúzik az óvodás évektől.